Wednesday, 16 May 2018

Road Patrol 2018

Road Patrollers for 2018 doing their thing....
wait please

look right then left 
dont distract me
whats going on?


cross nowdont stand like that
not like that either
and NOT like thatbut like this!


Te Anga o Te Whare

Tekau ma rua nga rangi, kei ia rangi he whare, anei nga mahi a nga tauira, kei tena tauira tona whakaaro, kei tera tauira tona whakaaro mo te ahua o tona whare...Tamanuitera

Atiria

                                                           Olivia
Temara
                                                           Ihakara
Te Ua
                                                           Fyah
Te Iringa
                                                           Jahnay
Kaiya
                                                           Whitiora                                       Potiki  
                                                                                                                       
Waipari